Xəbər aparıcısı verdiyi xəbərin həssaslığına dözməyib ağladı.

Bölmə:

Xəbər / Slider